ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Το καλαθι σας

OEM

Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ8Χ120mm Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 8mm και μήκος 120mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδα ή για τη στερέωση ποδιών τραπεζι..
0.20€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ8Χ100mm Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 8mm και μήκος 100mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδα ή για τη στερέωση ποδιών τραπεζι..
0.16€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ8Χ90mm Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 8mm και μήκος 90mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδα ή για τη στερέωση ποδιών τραπεζιού..
0.15€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ8Χ80mm Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 8mm και μήκος 80mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδα ή για τη στερέωση ποδιών τραπεζιού..
0.14€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ8Χ70mm Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 8mm και μήκος 70mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδα ή για τη στερέωση ποδιών τραπεζιού..
0.12€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ8Χ60mm Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 8mm και μήκος 60mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδα ή για τη στερέωση ποδιών τραπεζιού..
0.10€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ8Χ50mm Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 8mm και μήκος 50mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδα ή για τη στερέωση ποδιών τραπεζιού..
0.08€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ8Χ40mm Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 8mm και μήκος 40mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδα ή για τη στερέωση ποδιών τραπεζιού..
0.07€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ6Χ120mm Βίδες Εξάγωνες Ξύλου - Τσιμέντου Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 6mm και μήκος 120mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπ..
0.12€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ6Χ100mm Βίδες Εξάγωνες Ξύλου - Τσιμέντου Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 6mm και μήκος 100mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπ..
0.11€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ6Χ90mm Βίδες Εξάγωνες Ξύλου - Τσιμέντου Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 6mm και μήκος 90mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδ..
0.10€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ6Χ80mm Βίδες Εξάγωνες Ξύλου - Τσιμέντου Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 6mm και μήκος 80mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδ..
0.09€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ6Χ70mm Βίδες Εξάγωνες Ξύλου - Τσιμέντου Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 6mm και μήκος 70mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδ..
0.08€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ6Χ60mm Βίδες Εξάγωνες Ξύλου - Τσιμέντου Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 6mm και μήκος 60mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδ..
0.07€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ6Χ50mm Βίδες Εξάγωνες Ξύλου - Τσιμέντου Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 6mm και μήκος 50mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδ..
0.06€
Brand: OEM
Στριφώνι Εξάγωνο Γαλβανιζέ Μ6Χ40mm Βίδες Εξάγωνες Ξύλου - Τσιμέντου Στριφώνι εξάγωνης κεφαλής με διάμετρο 6mm και μήκος 40mm. Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μεγάλων φορτίων, όπως για παράδειγμα για τη στερέωση καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης, τη στερέωση δοκών ή δοκαριών σε τσιμεντένια δάπεδ..
0.05€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ200mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.23€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ180mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.17€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ160mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.14€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ140mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.12€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ120mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.11€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ100mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.10€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ90mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.09€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ80mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.08€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ70mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.07€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ60mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.06€
Brand: OEM
Νοβοπανόβιδες Σταυρού Γαλβανιζέ Μ6Χ50mm Νοβοπανόβιδα ξύλου γαλβανιζέ ανθεκτικού χάλυβα υψηλής αντοχής. Η επιλογή της βίδας γίνεται ως εξής: π.χ Νo 3.5X35 mm το πρώτο νούμερο δηλώνει το πάχος της βίδας και το δεύτερο το μήκος της βίδας...
0.05€
Brand: OEM
Νάυλον Χοντρό Διάφανο 6 Μέτρα Φάρδος Νάυλον χοντρό, διάφανο σε ρολό με 6 μέτρα φάρδος. Κατάλληλο για οικοδομικές εργασίες, θερμοκήπια, επικάλυψη επίπλων σε ανακαινίσεις, κάμπινγκ, προστασία των φυτών, σκέπασμα των ξύλων, μόνωση της ταράτσας κ.λ.π.(ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)..
3.60€
Brand: OEM
Νάυλον Χοντρό Διάφανο 5 Μέτρα Φάρδος Νάυλον χοντρό, διάφανο σε ρολό με 5 μέτρα φάρδος. Κατάλληλο για οικοδομικές εργασίες, θερμοκήπια, επικάλυψη επίπλων σε ανακαινίσεις, κάμπινγκ, προστασία των φυτών, σκέπασμα των ξύλων, μόνωση της ταράτσας κ.λ.π.(ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)..
3.00€
Brand: OEM
Νάυλον Χοντρό Διάφανο 4 Μέτρα Φάρδος Νάυλον χοντρό, διάφανο σε ρολό με 4 μέτρα φάρδος. Κατάλληλο για οικοδομικές εργασίες, θερμοκήπια, επικάλυψη επίπλων σε ανακαινίσεις, κάμπινγκ, προστασία των φυτών, σκέπασμα των ξύλων, μόνωση της ταράτσας κ.λ.π.(ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)..
2.40€
Εμφάνιση 121 έως 150 από 778 (26 Σελ.)